MATVARETRYGGHET

Trygg mat er god butikk

AGRIPPA MATVARETRYGGHET

Matvaretrygghet er forbundet med visshet om at maten man spiser er trygg, og at det ikke medfører noen helsemessig risiko å spise den. Alle virksomheter som selger, frembyr, transporterer, tilvirker eller oppbevarer næringsmidler må kunne dokumentere hvordan dette gjøres på en forsvarlig, trygg og helsemessig måte.

Vi tilbyr automatisk temperaturovervåkning og dokumentasjon komplettert med en effektiv mobilapp for rutiner og kontroller.

Appen er en del av vår forbedringsløsning Agrippa Improvements og kan danne grunnlaget for effektiv dokumentasjon og registreringer for alle ansatte i en servering/servicevirksomhet.

Les mer nedenfor – eller kontakt oss i dag for en prat om din matvaretrygghet!

TEMPERATURSENSORER

Vi leverer kvalitetsløsninger for temperaturovervåkning til hoteller, restauranter og andre med behov for temperaturovervåkning.

Fordeler ved bruk av Agrippa temperatursensorer:

 • Trygghet for kunden
 • Alarm og avviksmelding ved avvik (mail, sms)
 • Vi tilpasser oss behovet til hver enkelt kunde.
 • Komplett temperaturlogg med graf
 • Automatisk Månedsrapport
 • Kontroll 24/7
 • Trådløse sensorer med logging hvert 5. minutt
 • Tids og kostnadsbesparende
 • Sensorer med Livstidsgaranti.
 • Sensorene backlogger

IK-MAT APP

SJEKKLISTER PÅ MOBIL!

I appen er det superenkelt å kvittere for utførte oppgaver. Alle gjøremål og sjekklister lagres i løsningen og kan enkelt hentes frem i rapportform ved få tastetrykk.

Hos oss er det deg og din bedrift som står i sentrum når vi lager en internkontroll for nettopp din bedrift.
Av internkontrollforskriften §5 fremkommer at internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å overholde krav i næringsmiddellovgivningen.
Dette tar vi på alvor. Vi fokuserer på at internkontrollen din skal omfatte alt som er nødvendig for din bedrift, samtidig som vi utelater unødvendig, overflødig og generell informasjon som ikke har relevans for din bedrift.

 • Grunnleggende opplæring med sjekklister
 • Renholdsplan med sjekklister
 • Stikkprøveskjema for: Temperaturer, servering varmmat,
  nedkjølingsprosess, varemottak og oppvask
 • Produktprøver, vannprøver og hygieneprøver
 • Vedlikeholdsplan med sjekklister
 • Skjema ved mistanke om matforgiftning
 • Avvikskjema

ET BILDE SIER MER ENN 1000 ORD!

Ved bruk av mobiltelefon eller nettbrett kan du enkelt legge ved bilde eller video som dokumentasjon på utført arbeid.

      

PRODUKTER

TempControl

 – Automatisk overvåkning av temperatur i kjøl- og fryseenheter

IK-Mat app

– Innovativ løsning som alle i din virksomhet med enkelhet kan bruke

KONTAKT OSS

Ta kontakt i dag for en prat om din matvaretrygghet!

Agrippa Solutions AS
Kolbergveien 14
3121 Nøtterøy
Dir. tlf.: 333 82 222

info@agrippa.no