NOKAS MATVARETRYGGHET

Trygg mat er god butikk

NOKAS MATVARETRYGGHET

Matvaretrygghet er forbundet med visshet om at maten man spiser er trygg, og at det ikke medfører noen helsemessig risiko å spise den. Alle virksomheter som selger, frembyr, transporterer, tilvirker eller oppbevarer næringsmidler må kunne dokumentere hvordan dette gjøres på en forsvarlig, trygg og helsemessig måte.

TOTALLEVERANDØR AV MATVARETRYGGHET

Nokas Matvaretrygghet har laget en innovativ løsning som alle i din virksomhet med enkelhet kan bruke på enten web eller som en egen applikasjon. Med enkle fremtidsrettede løsninger og faglig tyngde er vi din totalleverandør av matvaretrygghet!

Vi tilbyr en komplett trygg mat avtale med IK-Mat app, automatisk temperaturovervåkning, avviksrapportering, hygiene- og bakterietester, revisjon og skadedyrkontroll.

Les mer nedenfor – eller kontakt oss i dag for en prat om din matvaretrygghet!

IK-MAT APP

SJEKKLISTER PÅ MOBIL!

I appen er det superenkelt å kvittere for utførte oppgaver. Alle gjøremål og sjekklister lagres i løsningen og kan enkelt hentes frem i rapportform ved få tastetrykk.

Hos oss er det deg og din bedrift som står i sentrum når vi lager en internkontroll for nettopp din bedrift.
Av internkontrollforskriften §5 fremkommer at internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å overholde krav i næringsmiddellovgivningen.
Dette tar vi på alvor. Vi fokuserer på at internkontrollen din skal omfatte alt som er nødvendig for din bedrift, samtidig som vi utelater unødvendig, overflødig og generell informasjon som ikke har relevans for din bedrift.

  • Grunnleggende opplæring med sjekklister
  • Renholdsplan med sjekklister
  • Stikkprøveskjema for: Temperaturer, servering varmmat,
    nedkjølingsprosess, varemottak og oppvask
  • Produktprøver, vannprøver og hygieneprøver
  • Vedlikeholdsplan med sjekklister
  • Skjema ved mistanke om matforgiftning
  • Avvikskjema

ET BILDE SIER MER ENN 1000 ORD!

Ved bruk av mobiltelefon eller nettbrett kan du enkelt legge ved bilde eller video som dokumentasjon på utført arbeid.

      

TRYGG MAT AVTALE

Vi kjenner forskriftene og kan bistå din virksomhet med hele prosessen, fra du får levert råvarer, og helt til dine kunder og gjester fornøyde går hjem.

Våre næringsmiddelteknikere har bakgrunn fra næringsmiddelproduksjon og Mattilsynet. De har i tillegg til spesialutdannelse og Mesterbrev, erfaring fra fiskeri, kjøttbransjen, hotell og restaurant.

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point, er et forebyggende sikkerhetssystem for å analysere matprosesser i næringsmiddelvirksomheter. Systemet har fokus på identifisering av biologisk, kjemisk eller fysisk forurensing, som kan ha innvirkning på matvaretryggheten, samt forebyggende tiltak som er nødvendige for å redusere og kontrollere faren til et akseptabelt nivå. Sammen kartlegger vi kritiske punkter og lager gode rutiner og systemer for å sikre trygg mat.

FULL PAKKE ELLER KUN ENKELTPRODUKTER?

Om du er en liten eller stor kunde – deler vi alltid av vår faglige kompetanse! Kundenærhet og oppfølging er en viktig del av vår hverdag som en sentral aktør i markedet.

PRODUKTER

Prøvetaking og analyse

 – Et bredt spekter av prøvetaking og analyser

SAFE

 –  Teknologisk varslings- og detektorsystem

TempControl

 – Automatisk overvåkning av temperatur i kjøl- og fryseenheter

IK-Mat app

– Innovativ løsning som alle i din virksomhet med enkelhet kan bruke

Trygg mat avtale

– Vi kjenner forskriftene og kan bistå din virksomhet med hele prosessen

Skadedyravtale

– Forebygging, bekjempelse og kontroll

KONTAKT OSS

Ta kontakt i dag for en prat om din matvaretrygghet!

Vi svarer alltid på telefon 333 10 000 eller på mail post@nokas-skadedyr.no 

Nokas Skadedyrkontroll AS
Træleborgodden 6
3112 Tønsberg
Dir. tlf.: 333 10 000

post@nokas-skadedyr.no 

Agrippa Solutions AS
Kolbergveien 14
3121 Nøtterøy
Dir. tlf.: 333 82 222

info@agrippa.no