IK-MAT APP

SJEKKLISTER PÅ MOBIL!

I appen er det superenkelt å kvittere for utførte oppgaver. Alle gjøremål og sjekklister lagres i løsningen og kan enkelt hentes frem i rapportform ved få tastetrykk.

Hos oss er det deg og din bedrift som står i sentrum når vi lager en internkontroll for nettopp din bedrift.
Av internkontrollforskriften §5 fremkommer at internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å overholde krav i næringsmiddellovgivningen.
Dette tar vi på alvor. Vi fokuserer på at internkontrollen din skal omfatte alt som er nødvendig for din bedrift, samtidig som vi utelater unødvendig, overflødig og generell informasjon som ikke har relevans for din bedrift.

  • Grunnleggende opplæring med sjekklister
  • Renholdsplan med sjekklister
  • Stikkprøveskjema for: Temperaturer, servering varmmat,
    nedkjølingsprosess, varemottak og oppvask
  • Produktprøver, vannprøver og hygieneprøver
  • Vedlikeholdsplan med sjekklister
  • Skjema ved mistanke om matforgiftning
  • Avvikskjema

ET BILDE SIER MER ENN 1000 ORD!

Ved bruk av mobiltelefon eller nettbrett kan du enkelt legge ved bilde eller video som dokumentasjon på utført arbeid.