TRYGG MAT AVTALE

Vi kjenner forskriftene og kan bistå din virksomhet med hele prosessen, fra du får levert råvarer, og helt til dine kunder og gjester fornøyde går hjem.

Våre næringsmiddelteknikere har bakgrunn fra næringsmiddelproduksjon og Mattilsynet. De har i tillegg til spesialutdannelse og Mesterbrev, erfaring fra fiskeri, kjøttbransjen, hotell og restaurant.

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point, er et forebyggende sikkerhetssystem for å analysere matprosesser i næringsmiddelvirksomheter. Systemet har fokus på identifisering av biologisk, kjemisk eller fysisk forurensing, som kan ha innvirkning på matvaretryggheten, samt forebyggende tiltak som er nødvendige for å redusere og kontrollere faren til et akseptabelt nivå. Sammen kartlegger vi kritiske punkter og lager gode rutiner og systemer for å sikre trygg mat.

FULL PAKKE ELLER KUN ENKELTPRODUKTER?

Om du er en liten eller stor kunde – deler vi alltid av vår faglige kompetanse! Kundenærhet og oppfølging er en viktig del av vår hverdag som en sentral aktør i markedet.